Satın Alma

Satınalma kararları ve muhasebe işlemleri İstanbul merkez ofisimizden yapılmaktadır.

Kullanılan Hammaddeler:

- Mısır
- Buğday

Hammadde Özellikleri:   

Rutubet maksimum          mısır      %14
                                     buğday   %12
Nişasta oranı                   %60 - %65

Fabrika Teslim Alma Koşulları:

- Fabrikaya ulaşan kamyonların çeşitli bölümlerinden numuneler alınarak rutubet ve
  gerekiyorsa nişasta analizi yapılır.

- Gerekli şartları sağlayan hammaddenin kabulü yapılır. İstenilen özellikleri taşımayan
  hammaddeler kabul edilmez ve tedarikçi firmaya bu konu ile ilgili bilgi verilir.

- Yoğun hammadde alımı olduğu günlerde fabrikamızda 24 saat kamyon boşaltması yapılır

Hammadde Nakliye:

- Hammadde nakliyesi tedarikçi firmalar tarafından sağlanmaktadır.

Ödeme Koşulları:

- Faturalamada fabrika kantarımız esas alınacaktır.

- Fabrika kantarına göre satıcıya miktar bildirimi yapılır.

- Faturanın ve borsa tescil evraklarının nüshaları faks yolu ile şirketimize ulaştırılır.

- Faturanın ve borsa tescilinin asılları muhasebe bölümüne ulaşınca fatura tarihi dikkate
  alınarak ödeme planına alınır.

- Ödemeler banka kanalı ile yapılır.